10. The Filthy 50

Chia sẻ Tweet Lật 0 lượt chia sẻ thay đổi / Flickr

Bắt nguồn từ CrossFit, Filthy 50 là một bài tập sẽ kiểm tra cả sức mạnh cũng như khả năng tim mạch của bạn.Giao thức mạch này yêu cầu bạn chuyển từ bài tập này sang bài tập tiếp theo, thực hiện 50 lần mỗi lần di chuyển và nghỉ càng ít càng tốt giữa các bài tập. Thời gian cho bản thân làm điều này và sau đó, khi nói đến bài tập tiếp theo của bạn, hãy thử và đánh bại thời gian đó.

  • 50 Hộp nhảy bằng hộp 24 inch
  • 50 lần nhảy kéo lên
  • 50 quả tạ ấm
  • 50 Đi bộ Phổi
  • 50 đầu gối đến khuỷu tay
  • 50 lần bấm nút, sử dụng 45 pound
  • 50 Tiện ích mở rộng Quay lại
  • 50 cú sút bóng tường, sử dụng quả bóng nặng 20 pound
  • 50 Burpees
  • 50 đôi gạch dưới
Trang tiếp theo