10 cảnh sát huyền thoại ngoài đời thực

10 cảnh sát huyền thoại ngoài đời thực

Hình ảnh của chúng tôi / Flickr

Đây là những anh hùng mà thành phố của bạn mong muốn

Bài báo này được trình bày bởi Bàn tay của Chúa .

Trong Amazon Studios '
Bàn tay của Chúa , Nhân vật của Ron Perlman, theo lệnh của người đàn ông ở tầng trên, quyết định trở thành một cảnh sát viên ngoài đời thực. Đúng vậy, Thẩm phán Pernell Harris nắm luật pháp trong tay của chính mình và đảm bảo rằng việc trả thù của anh ta diễn ra một cách công minh và nhanh chóng. Và mặc dù đây chỉ đơn giản là một câu chuyện truyền hình, trong suốt những năm qua đã có một số trường hợp khá điên rồ về sự cảnh giác ngoài đời thực. Một số, như câu chuyện của Jack Ruby, được biết đến rộng rãi. Tuy nhiên, những người khác, bạn sẽ phải đọc để tin tưởng.

Bắt đầu với # 10

sự giải trí

tội ác