4. Michael Douglas - Ngã xuống

Chia sẻ Tweet Lật 0 lượt chia sẻ Warner Bros

WilliamD-Fens Người nuôi dưỡng'Chiếc kính có đường viền nâu mang tính biểu tượng của những năm 1950 khi chiếc gọng kính nửa nhựa / nửa kim loại này nằm trên khuôn mặt của 50% người Mỹ.'thách thức trực quan. Bây giờ được gọi là hình dạng Clubmaster, kích thước mỏng của nó là hoàn hảo cho khuôn mặt hẹp, mặc dù bạn có thể muốn coi vỏ đồi mồi như một sự thay thế dễ tiếp cận hơn cho màu đen. Và cố gắng không bẻ khóa của bạn.Trang tiếp theo