Bdsm

Hình 101: Từ hình phạt cổ xưa đến niềm vui hiện đại

Figging là một hoạt động BDSM đôi khi đi vào nhận thức của công chúng nhờ khiêu dâm và khiêu dâm. Trong khi bạn có thể không nghe nói về nó và có thể không đoán được nó là gì từ tên của nó, nhiều kinkster thích thú với việc tìm kiếm. Khám phá sự hấp dẫn và tìm hiểu cách thử một cách an toàn để xem liệu nó có phù hợp với bạn không.

ĐọC Thêm