Văn Hoá

Equinox đã trở nên xấu xa

Bất kỳ sự phản đối nào của Trump đều tốt, kể cả việc tẩy chay phòng tập sang trọng. Nhưng đừng quên rằng nó được xây dựng như một tượng đài cho chủ nghĩa giai cấp và chính trị thối nát.

ĐọC Thêm