Địa điểm gặp gỡ phụ nữ sau đại học

Thomas Leuthard

Sinh viên đại học không biết họ có nó tốt như thế nào. Họ sống một mình, không có sự giám sát của cha mẹ và hầu như không có trách nhiệm. Họ có rất nhiều thời gian rảnh rỗi và gần gũi với những người khác giới cả ngày, hàng ngày.

Thật không may, giống như tất cả những điều tốt đẹp, đại học phải kết thúc, nhưng đó là khi thực tế bắt đầu. Thế giới thực phân tầng, thường cô đơn và không thân thiện, và đòi hỏi rất nhiều công việc khó khăn để tồn tại. phụ nữ, đặc biệt là trong độ tuổi của bạn, trở nên khó khăn và tốn kém.

Lấy cảm hứng từ chủ đề này từ Reddit, đây là 10 địa điểm tốt để gặp gỡ phụ nữ sau đại học, cũng như một số lời khuyên về cách xử lý phương pháp tiếp cận của bạn.


Bắt đầu với # 10

reddit