Podcast

# 42 Liên kết cuồng loạn

Lee kể cho chúng tôi câu chuyện cá nhân của cô ấy về cách chồng cô ấy lừa dối cô ấy đã thúc đẩy ham muốn của cô ấy do một hiện tượng gọi là liên kết cuồng loạn.

ĐọC Thêm