Từ

Khoa học điên rồ đằng sau những gì xảy ra với bộ não của bạn trong quá trình cực khoái

Khám phá các nghiên cứu khoa học điên rồ đằng sau những gì thực sự xảy ra với não của bạn trong quá trình cực khoái. Bạn cũng sẽ tìm hiểu lý do tại sao bạn mất kiểm soát và ngừng suy nghĩ hợp lý khi bạn bị kích thích cao. Ngoài ra, nếu bạn từng thắc mắc tại sao đôi khi bạn cảm thấy tội lỗi hay hối hận sau cực khoái, chúng tôi đã có câu trả lời. Cảm ơn khoa học!

ĐọC Thêm

Từ

Tiêu đề X Defunding: Trực quan hóa các kết quả đáng lo ngại và nguy hiểm

Khi bạn cho sức khỏe sinh sản của phụ nữ và gia đình lên kế hoạch cho ngón giữa, một số điều tồi tệ bắt đầu xảy ra. Phụ nữ chết vì các vấn đề dễ dàng ngăn chặn. Chúng tôi đã điều tra sự điên rồ đằng sau Tiêu đề X cùng với việc ngăn chặn tiếp cận kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản. Chuẩn bị giận dữ.

ĐọC Thêm